SEM

SEM står for Search Engine Marketing, søkemotormarkedsføring på norsk, og er et verktøy brukt i markedsføringen på Internett. Denne gjør det mulig å utvikle og endre nettsider slik at de rangeres høyere hos ulike søkemotorer. Målet med Search Engine Marketing er å gjøre bedriften, organisasjonen eller personen mer synlig på Internett.

Hva er SEM

SEM bruker minst fem ulike metoder for å optimalisere nettsiden og gjøre den synlig hos de ulike søkemotorene på Internett. Fordelen med SEM er at den er forholdsvis enkel å benytte seg av og kan øke trafikken til nettsiden betraktelig på kort tid. Ulike løsninger krever betaling, avhengig av om man benytter seg for interne eller eksterne aktører for utviklingen av nettsiden.

Søk på nøkkelord

Dette handler om å finne nøkkelord som er populære og relevante, og bruke disse jevnt over på hjemmesiden. Det holder ikke bare at ordet er relevant, det må også være registrert hos søkemotorene. Ved riktig og flittig bruke av et eller flere nøkkelord vil det havne høyere opp på listen hos søkemotorene, og på den måten bli mer synlig. Nettsider som havner på førstesiden hos ulike søkemotorer genererer mere trafikk enn de som havner lenger bak.

Popularitet og metning

Populære nettsider med flere klikk havner høyere opp hos søkemotorene. Hvor god metning en nettside har sees ut i fra hvor mange sider som er registrert hos søkemotorene sine indekser. Popularitet vurderes ut i fra hvor mange klikk og henvisninger nettsiden har fra andre steder.

Back End verktøy

Analyserer hele nettsiden, også de usynlige delene av den. Dette brukes for å vurdere trafikken til nettsiden, kvaliteten og hva som kan forbedres. Det er en fordel å bruke ulike verktøy til dette formålet, da ulike verktøy har spesialisert seg på ulike deler av nettstedet.

Verktøy for varemerke og opphavsrett

Viser til ulike nettsider og hvem som eier den. Dette gir en enkel oversikt over ulike varemerker, hvem som eier dem og har opphavsretten. Disse verktøyene gjør det enklere å unngå konflikter rundt varemerker og opphavsretten.

Mobil vennlig

Dette verktøyet vurderer nettsiden ut i fra et mobilt standpunkt. Selv om en nettside er optimal for løsning på pc betyr ikke dette at den vil fungere like godt på mobilen. Dette verktøyet vurderer den mobile delen av nettstedet og gir god informasjon om hvordan utvikle nettsiden slik at den fungerer like godt på mobil, nettbrett og pc.

Historien bak SEM

Siden Internett ble allmannseie og tilgjengelig for hvermannsen på 1990-tallet økte antallet nettsider kraftig. Fra midten til slutten av 90-tallet etablerte flere nettsider og søkemotorer ble skapt for å gjøre det enklere å finne frem. Gjennom ulike former for annonser og ord på hjemmesiden vil nettstedet bli mer synlig og havner på førstesiden hos de ulike søkemotorene. Uttrykket Search Engine Marketing ble først brukt av Danny Sullivan i 2001 som et samlebegrep for alt som inngår i markedsføring på Internett. Dette inkluderer alt fra SEO, Search Engine Optimization, til utviklingen av individuelle markedsstrategier. Yahoo og Google har begge vært med på utviklingen og tilbyr egne tjenester for markedsføring i sine

Kom i gang med SEM

Når det kommer til markedsføring på nettet, er det mange forskjellige strategier vi kan implementere og det blir bare viktigere og viktigere å sikre bredt når det kommer til måten vi prøve å nå ut til potensielle kunder. For med et marked med hardere og hardere konkurranse, er det viktig at man gjør det man kan for å nå frem og SEM er en virkelig god måte å gjøre det på – i tillegg til alle de andre tingene i resten av strategien man har.

SEM står for Search Engine Markedsføring og helt overordnet er det alt som har med markedsføring i søkemaskiner å gjøre. Dette kan for eksempel være bruk av SEO, Overture, AdWords, der man øker sjansen for å møte brukeren eller den potensielle kunden, akkurat når de trenger deg eller dine tjenester eller produkter. Det er nemlig tjenester som gjør at man dukker opp, når noen søker på noe i google.

På grunn av det, er SEM en av de aller beste og ikke minst billigste måtene å skaffe seg nye kunder på, og er mye sikrere enn mange andre måter å drive med online markedsføring. En av de tingene som nettopp gjør det så bra, er det at man møter kundene akkurat når de har behovet, noe som øker sannsynligheten for at de velger deg. Og verktøyer som Google AdWords sikrer deg en topplassering, som SEO alene ikke kan.

En jungel av muligheter

For bare 10-15 år siden, var det vanskelig å forestille seg at vi allerede nå skulle leve i en tid der vi strengt tatt lever livet vårt på nettet, på alle mulige forskjellige måter. Det har gjort at den tradisjonelle markedsføringen gjennom reklamer, plakater, radio og TV har gått ned, mens fokus på markedsføring på nett virkelig har gått opp. Og det er en utvikling som er kommet for å bli. En av de viktigste utviklingene her er blant annet SEM.

SEM har blitt en helt unnværlig del av markedsføringen og virker på tvers av devices, og det er en viktig ting å bemerke seg, fordi vi bruker mer og mer tid på mobil og nettbrett enn noen gang før. Det er noe som også har gjort at utviklingen innenfor SEM har vokst utrolig mye på kort tid, og er nå en helt essensiell del av det å markedsføre på nett. Det er utallige måter man kan gjøre dette på, og alt typer på at det bare kommer til å komme flere muligheter med tiden.

Primært fokusert på Google

Fordi google er den aller mest brukte søkemaskinen er det også aller mest å hente i forhold til markedsføring ved bruk av SEM, hvis man fokuserer på nettopp google. Det er en måte man virkelig kan få mest for pengene, for selv om man selvsagt mister noen kunder ved å ikke fokuserer på flere søkemotorer, er det likevel for mange rikelig å bare fokusere på google – i hvert fall i starten. De dominerer nesten hele markedet, så det er et sikkert valg.

Men når man fokuserer på markedsføring gjennom SEM kan det være lett å glemme de andre tingene som også er, eller i hvert fall burde være en del av strategien, og det er det de potensielle kundene blir sendt videre til, når de klikker seg videre fra for eksempel en annonse i google.

Behold fokus på innhold og branding

Innholdet på siden de potensielle kundene kommer inn på når de klikker på en suksessfull annonse, er nesten like viktig som det å bli sett. For selv om den potensielle kunden klikker seg videre, så er det først der inne at man virkelig har sjansen til å vinne dem, og her kommer alt fra design, layout, tekst, bilder og ikke minst det helhetsinntrykket man får av bedriften deres til sin rett. Det er det som til slutt selger, ikke selve annonsen.

Det kan være lett å glemme hvor viktig det den potensielle kunden faktisk ser er, når man har fokus på å bli sett av flest mulig. Men de to tingene eksisterer sammen i et uløselig forhold, der begge deler er tunge og viktige elementer når det kommer til salg.

Det å øyeblikket opprette et forhold til den potensielle kunden, og få vedkommende til å føle at de har kommet til riktig sted, er det hjemmesiden deres for eksempel skal kunne gjøre. Og det er ikke så komplisert som det høres ut, det skal bare gjøres med intensjon og være vinklet på målgruppen som man ønsker å jobbe med eller selge til.